top of page

REGLEMENT INWENDIGE ORDE WTC VELM

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Dienstjaar 2024

 

 

 

1. Samenstelling dagelijks bestuur : 

 

Voorzitter : Bart Herremans

Secretaris : Sylvain Baeken

Penningmeester : Nancy Tuts

Bestuurders : Danny Christiaens, Luc Deman, Rudi Raeymaekers, Lieven Vaes  

 

2. Het bestuur

 

Het dagelijks bestuur wordt tijdens de jaarlijkse algemene vergadering verkozen bij meerderheid van stemmen, ieder lid met een jaar effectief lidmaatschap kan zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie.

Het dagelijks bestuur is maximaal voor 2/5 herkiesbaar.

 

3. Het lidgeld

 

Het lidgeld bedraagt €80 unaniem vastgelegd door het bestuur in de vergadering van 11 november 2014.

 

4. Verzekering

 

Elk lid dient in het bezit te zijn van een geldige familiale verzekering, de club WTC Velm is verzekerd tegen derden, leden kunnen geen aanspraak maken op deze verzekering.

De WTC Velm is aangesloten bij de Vlaamse wielrijdersbond, ieder ongeval in clubverband met lichamelijk letsel kan door het lid zelf aangegeven worden bij de Vlaamse wielrijdersbond via hun website.

 

5. Rituitstappen

 

De volgende snelheden worden aangehouden :

 

A-ploeg : gemiddelde snelheid van 28 km/u met een maximumsnelheid van 28 km/u.

B-ploeg : gemiddelde snelheid van 25 km/u met een maximumsnelheid van 26 km/u.

C-ploeg : gemiddelde snelheid van 23 km/u met een maximumsnelheid van 23 km/u.

Indien een deelnemer vindt dat er te snel gereden wordt dient hij dat te melden aan de wegkapitein die vervolgens de snelheid aanpast.

Bij materiele pech of om fysische redenen dient de ganse ploeg te wachten tot het probleem volledig verholpen is.

Bij gebruik van materieel van de club moet dit ten laatste de daaropvolgende week terug in de volgwagen geplaatst worden.

Individuele verkeersovertredingen vallen ten laste van de overtreder.

De fiets van iedere deelnemer aan onze ritten moet voorzien zijn van een fietsbel (is wettelijk verplicht)

 

6. Het clubkampioenschap

 

De club organiseert jaarlijks een clubkampioenschap voor de aangesloten leden.

Dit kampioenschap begint op de 1ste zondag van de maand maart en eindigt op de laatste zondag van de maand oktober en dit voor alle ploegen.

Het lid dat per ploeg aan de meeste ritten heeft deelgenomen zal bekroond worden als clubkampioen van zijn ploeg.

In geval van gelijk aantal ritten telt het totaal aantal kilometers voor het aanduiden van de kampioen.

Het aantal ritten, de deelnemers van elke rit en het aantal afgelegde kilometers wordt bijgehouden.

Indien iemand zonder reden de groep verlaat zal het bestuur overleggen om die rit te laten tellen in het kampioenschap voor die persoon.

7. Het clubfeest

 

De deelnemingskosten aan het jaarlijkse clubfeest zal door het bestuur worden vastgelegd.

8. Uitsluiting

 

Indien een lid zich niet houdt aan dit reglement van inwendige orde kan hem het lidmaatschap ontnomen worden.

 

9. Het clublokaal

 

Het clublokaal is café "De Smis" in Velm.

 

10. Clubuitrusting

 

De clubuitrusting bevat : een zwarte broek, shirt met korte mouwen en een shirt met lange mouwen. ieder lid is verplicht tot het dragen van de clubuitrusting ter tegemoetkoming aan onze sponsors bij elke georganiseerde gelegenheid van WTC Velm.

Een deel van de betaalde som voor de kledij is jaarlijks terug te verdienen aan 1€ per rit.

Elk nieuw lid moet de bovenkledij van de uitrusting aankopen, een zwarte broek dient hij of zij zelf aan te kopen.

De clubuitrusting is eigendom van het lid.

Indien een rit niet gereden wordt in de volledige clubuitrusting zal deze rit niet meegeteld worden bij de jaarlijkse eindafrekening van het betreffende lid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page